KundeSolstad Shipping
KategoriKontorbygg
Størrelse1950 m²
KommuneKarmøy

Neset Fort, Solstad Shipping

Kontorbygg til Solstad Offshore ASA til 80 personer og møtesal/kantine for opp til 120 personer med tilhørende utearealer. BRA ca. 2.000 m2.

Bygget ligger i et historisk miljø i innseilingen til Skudeneshavn, på et høydedrag med terrengtilpasning som et sentralt element.

Vår rolle i prosjektet:

 • Utarbeidelse av reguleringsplan
 • Ansvarlig søker, tiltaksklasse 3
 • Prosjektering av bygning med unntak av tekniske installasjoner, tiltaksklasse 2-3
 • Arkitekturprosjektering, tiltaksklasse 3
 • Utearealer og landskapsutforming, tiltaksklasse 3
 • Brannkonsept, tiltaksklasse 2
 • Konstruksjonesikkerhet, tiltaksklasse 2
 • Bygningsfysikk, tiltaksklasse 2
 • Lydforhold og vibrasjoner, tiltaksklasse 2
 • Kontroll av prosjektering av bygning med unntak av tekniske installasjoner, tiltaksklasse 2-3
 • Prosjekteringsledelse/ Prosjektledelse/ Byggeledelse, inkl koordinering av prosjektering tekniske fag