Rådgivende ingeniører og arkitekter

Petter J. Rasmussen AS (PJR) utfører prosjektering og prosjektadministrative tjenester i byggeprosjekter. PJR påtar seg totalt prosjekterings- og prosjektadministrasjonsansvar for komplett gjennomføring utbyggingsprosjekter eller alternativt begrenset ansvar for deler av arbeidene, avhengig av oppdragsgivers behov og ønske om organisering av prosjektet. PJR utfører med egne ressurser komplett planlegning innen anleggs-/geo-/bygge-/brann- /konstruksjonsteknikk og arkitektur. Eksterne rådgivende foretak benyttes også i tilfeller hvor det kreves spesiell kompetanse og/eller ekstraordinær kapasitet. Innen fagområdene VVS, Elektro og spesielle Prosess- og andre Spesielle tekniske anlegg benyttes i det alt vesentlige eksterne rådgivere/leverandører i planlegningen.

Neset Fort interiør, Solstad Shipping
1994-2019

PJR feirer 25 års jubileum

I 2019 runder Petter J. Rasmussen 25 år i bransjen på Haugalandet. 

Bærekraftig arkitektur og prosjektering

Hvordan påvirker arkitekturen miljøet? Bærekraftig arkitektur tar hensyn til materialvalg, smart design som gir arealeffektivitet, gjenbruk. 

Ved å tenke langsiktig og velge gode materialer og løsninger, vil et prosjekt kunne re.s..s.. dkfsjldj.  s f sdf, sier arkitekt Maren Rasmussen. 

Og litt mer om dette….. sdkflsdf sdfs

Arkitektur & Plan

En kort beskrivelse av fagfeltet. Kanskje to setninger som forteller noe om fagfeltet.

Byggeteknikk

En kort beskrivelse av fagfeltet. Kanskje to setninger som forteller noe om fagfeltet.

Prosjekt- og byggeledelse

En kort beskrivelse av fagfeltet. Kanskje to setninger som forteller noe om fagfeltet.

Sentral godkjenning

Foretaket, med organisasjonsnummer 971000724, er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr. 488 (SAK10).

  • Kontroll av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2
  • Kontroll av Geoteknikk i tiltaksklasse 3
  • Kontroll av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3
  • Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 3
  • Prosjektering av Geoteknikk i tiltaksklasse 3
  • Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3
  • Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3

Godkjenningen er gyldig til 04.10.2021. Godkjenningen er bare gyldig dersom fastsatte gebyr for å inneha sentral godkjenning betales innen fristene. Det gjøres oppmerksom på at sentral godkjenning for ansvarsrett skal trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Godkjenningsbevis

Petter J. Rasmussen Sentral gokjenning

Har du lyst til å jobbe med oss?