Byggeteknikk

PJR utfører med egne ressurser komplett planlegning innen anleggs-/geo-/bygge-/brann- /konstruksjonsteknikk og arkitektur. Eksterne rådgivende foretak benyttes også i tilfeller hvor det kreves spesiell kompetanse og/eller ekstraordinær kapasitet. Innen fagområdene VVS, Elektro og spesielle Prosess- og andre Spesielle tekniske anlegg benyttes i det alt vesentlige eksterne rådgivere/leverandører i planlegningen.

Ta kontakt

Arne Støle-Hansen - Daglig leder/Sivilingeniør MSc

Arne Støle-Hansen

Daglig leder / Sivilingeniør MSc

T: 977 87 201
E : arne@petter-rasmussen.no

Eirik Helland Nyberg - master ingeniør

Eirik Helland Nyberg

Master ingeniør

T: 902 71 414
E: eirik@petter-rasmussen.no

Jens Kristian Vevatne - Sivilingeniør MSc

Jens Kristian Vevatne

Sivilingeniør MSc

T: 992 59 607
E: jens.kristian@petter-rasmussen.no

Jon Erlend Stokkan - Sivilingeniør MSc

Jon Erlend Stokkan

Sivilingeniør MSc

T: 991 66 863
E: jon.erlend@petter-rasmussen.no

Øyvind Vikse - Senioringeniør

Øyvind Vikse

Senior ingeniør

T: 975 78 506
E: oyvind@petter-rasmussen.no

Petter J. Rasmussen - Sivilingeniør MSc/bedriftsøkonom

Petter J. Rasmussen

Sivilingeniør MSc / Bedriftsøkonom

T: 908 62 132
E: petter@petter-rasmussen.no

Runde Sund - byggeleder

Rune Sund

Byggeleder

T: 915 65 306
E: rune@petter-rasmussen.no