Arkitektur & plan

PJR påtar seg totalt prosjekterings- og prosjektadministrasjonsansvar for komplett gjennomføring utbyggingsprosjekter eller alternativt begrenset ansvar for deler av arbeidene, avhengig av oppdragsgivers behov og ønske om organisering av prosjektet.

PJR utfører med egne ressurser komplett planlegning innen anleggs-/geo-/bygge-/brann- /konstruksjonsteknikk og arkitektur.

Eksterne rådgivende foretak benyttes også i tilfeller hvor det kreves spesiell kompetanse og/eller ekstraordinær kapasitet. Innen fagområdene VVS, Elektro og spesielle Prosess- og andre Spesielle tekniske anlegg benyttes i det alt vesentlige eksterne rådgivere/leverandører i planlegningen.

Ta kontakt

Åse S. Rasmussen - arkitekt

Åse S. Rasmussen

Arkitekt

T: 926 51 885
E: aase@petter-rasmussen.no

Kim Kendel - master i arkitektur

Kim Kendel

Master i arkitektur

T: 984 62 106
E: kim@petter-rasmussen.no

Maren Rasmusssen - master i arkitektur

Maren Rasmussen

Master i arkitektur

T: 915 69 438
E: maren@petter-rasmussen.no

Maren testperson

Mats Rasmussen - arkitekt

Mats Rasmussen

Arkitekt

T: 934 08 931
E: mats@petter-rasmussen.no